For facilitetskort

Regler for facilitetskort/dagskort gældende fra 1. januar 2024

Generelle regler

 1. Der er kun adgang til faciliteterne efter aftale med Haslev Gård 
 2. Der kan kun købes mdr. facilitets kort eller dagskort dette aftales med Haslev Gård
 3. Der er kun adgang til faciliteterne hvis der er betalt for måneds facilitetskort/dagskort
 4. Har man mdr. facilitetskort sendes der en faktura ud omkring den 31. i mdr. Husk at skriv faktura nr på Måneds facilitetskort koster 500 kr (betales forud senest den 1. i mdr)
  Ønsker man ikke længere sit måneds facilitetskort meddeles dette til Haslev Gård senest den sidste dag i mdr, da men ellers hæfter for en ekstra mdr
 5. Dagskort pr. dag koster 70 kr pr hest og rytter (dvs en hest og en rytter pr. dagskort)
  Dagskort skal betales forud og skal aftales/godkendes af Haslev Gård inden man kan komme og ride
 6. Når man har facilitetskort har man adgang til at bruge ridehuset, udendørsbanen, rotunden og ridestien men saml op hvis din hest gøder på området
 7. Du er selv ansvarlig for at holde dig opdateret/informerer via Haslev Gårds lukkede FB gruppe (Lukkede gruppe for pensionærer mm) Det er ikke en diskussion gruppe
 8. Da stedet er privat drevet er ophold kun tilladt for personer med facilitetskort eller dagskort på dagen
 9. Kontakt til Haslev Gård skal ske på hverdage mellem 7-18 pr sms eller telefon, eller hvis vi er i stalden.
 10. Det forventes at det er en selvfølge at alle følger reglerne, omgås hinanden med en god tone og med respekt for hinanden
 11. Al omgang med hestene samt færden og ophold på Haslev Gård sker på eget ansvar og risici
 12. Har man måneds facilitetskort har vi en forventning om at man deltager til den årlige arbejdsdag (typisk i april mdr ca 5 timer) hvor vores faciliteter klargøres til forår/sommer
  (alternativt betaler man 450 kr ekstra den mdr der er arbejdsdag hvis man ikke deltager)

Adgang til området og faciliteter

 1. Der er adgang til gårdens faciliteter alle hverdage fra 8-21 og weekender og helligdage fra 9-19
 2. Parkering er tilladt lang siden af ridehuset langs Videbæksvej dog med undtagelse af der hvor parkering forbudt skiltene sidder på ridehuset det er privat parkering 
 3. Indgang til faciliteterne foregår bagom ridehuset langs stien ned mod Teestrupvej
 4. Ingen færdsel på vores private områder i stald, eller vores folde mv.
 5. Det er ikke tilladt at medbringe hund

Brug af faciliteter

 1. Der skridtes/trækkes altid på hovslaget når der er andre i ridehuset/ridebanen, og der rides venstre mod venstre
 2. Dem der skridter har altid hovslaget
 3. Man rider ikke 2 ved siden af hinanden hvis der er andre i ridehuset/ridebanen
 4. Man sadler ikke op i ridehuset/ridebanen hvis der er andre i ridehuset/ridebanen
 5. Man fjerner gødning efter endt ridning longering mm. Man går altid en runde og fjerner evt gødning der ligger uanset om din hest har gødet, så det ikke trædes ud i bundene, dette er gældende på hele området også ridestierne
 6. Det er IKKE tilladt at have løs hest eller longerer i ridehuset
 7. Det er ikke tilladt at bruge de piske der hænger i ridehuset da det er vores egne private.
 8. Egen underviser er kun tilladt efter aftale med os
 9. Undervisning fri leg mm bookes i Haslev Gårds bookingsystem. Aflysning sker også i bookingsystemet
 10. Der er kun 1 ad gangen der kan ride undervisning
 11. Tidsplanen for aktiviteter J/F ridehusplanen skal overholdes
 12. Det er ikke tilladt at bruge ridebanen som luftefold eller have hesten løs på ridebanen eller rotunden uden opsyn
 13. Longering og løs hest er kun tilladt i rotunden til nød på ridebanen (ridebanen må ikke benyttes når den er meget våd)
 14. Tænd kun lyset hvis det er nødvendigt, og sluk efter dig igen hvis der ikke er andre der skal ride
 15. Gødning skal fjernes på alle udenoms arealer inden man går hjem

Sikkerhed

 1. Du er forpligtet til at have din hest ansvarsforsikret ved brug af Haslev Gårds faciliteter
 2. Brug af Haslev Gårds faciliteter er på eget ansvar i enhver henseende
 3. Det er ikke tilladt at benytte sandaler omkring hesten af sikkerhedsmæssige årsager
 4. Hesten skal altid håndteres med grime og trække tov eller trense på Haslev Gårds område
 5. Man bærer ridehjelm under ridning og godkendt fodtøj
 6. Er der andre i ridehuset råber man lige kommer ind inden man kommer ind
 7. Vis hensyn til hinanden vi rider alle på forskellige niveauer med forskellige forudsætninger
 8. Det er ikke tilladt at springe alene uden opsyn på Haslev Gård af sikkerhedsmæssige årsager
 9. Rygning er forbudt på alle indendørs områder
 10. Løben, råben og voldsom adfærd er forbudt på området
 11. Voldsom korrigerende afrettelse af hesten af hesten tolereres ikke
 12. Ødelægger man noget giver man besked og erstatter det